Cursuri

Asociatia Nationala Profesionala FLUIDAS organizeaza cursul de Manager al Sistemelor de Management de Mediu

Cursul este autorizat CNFPA

PROGRAMA:

1.1 LEGISLATIA DE MEDIU ACTUALA
Principiile si obiectivele strategice in domeniul protectiei mediului
Armonizarea legislatiei din Romania cu legislatia Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului
Implementarea Directivelor UE in domeniul industrial
Programe de finantare ale UE in domeniul protectiei mediului in Romania
Rolul si importanta protectiei mediului in activitatile economico-sociale

1.2 PREZENTAREA GENERALA A CERINTELOR ISO 14001/1996 SI MODIFICARILOR INTRODUSE PRIN REACTUALIZAREA DIN 2005
Definitii si descriere clauze din standard
Prezentarea sistemului international de acreditare si a Codului deontologic
Evolutia tipurilor de Sisteme de Management de Mediu
Clauze standard cu exemplificari: politica de mediu aspecte legale, aspecte semnificative, obiective, tinte si programe
Prezentarea sistemului international de acreditare si a Codului deontologic

1.3 TIPURI DE AUDIT
Principii de auditare
Comportament etic
Prezentare corecta
Responsabilitate profesionala
Independenta
Abordare bazata pe dovezi

1.4 MUNCA IN ECHIPA
Componenta echipei
Rolurile membrilor echipei
Obiectivul echipei
Raporturile ierarhice si functionale in cadrul echipei
Structura organizatorica si regulamentul intern al unitatii

1.5 TEHNICI DE COMUNICARE
Mijloace de comunicare
Flux comunicational
Categorii de informatii de comunicat
Modalitati de comunicare adaptate situatiilor date
Situatii in care transmiterea informatiilor este obligatorie
Limbajul specializat specific domeniului

1.6 PROIECTAREA SI GESTIONAREA SMM (CONTINUT MANUAL DE PROCEDURA SMM)
Programe de mediu (coordonarea elaborari si indeplinirea acestora)
Structura si responsabilitati
Instruire, competente
Rolul managerului de mediu in indeplinirea clauzei 4.6 din standardul ISO 14001
Organizarea si planificarea activitatii departamentului si echipei de mediu din organizatie
Evaluare si autoevaluare

1.7 COMPETENTELE SI METODELE DE EVALUARE A AUDITORILOR
Aptitudini personale
Cunostinte si abilitati
Studii, experienta profesionala, instruire ca auditor si experienta de audit
Mentinerea si imbunatatirea competentei

TARIF:
Cursul se tine la sediul Asociatiei FLUIDAS: 800 RON / participant
Durata: 82 ore