POSDRU

Cursuri Documente necesare Media Achizitii Contact


Proiect POSDRU/81/3.2/S/47649

Proiectul este finantat din Fondul Social European
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2. „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”

“Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”

Proiectul a pornit de la necesitatea pregatirii profesionale a lucratorilor care se ocupa cu intretinerea si repararea echipamentelor hidraulice si pneumatice.

Scopul Proiectului

Proiectul a fost propus pentru ridicarea nivelului profesional al lucratorilor din domeniul actionarilor hidraulice si pneumatice. S-a constatat si se constata in fiecare zi ca s-a ajuns in situatia nefavorabila in care lucratorii nostrii din domeniu nu mai pot nici macar intretine si repara echipamentele si utilajele importate. Lipsa de pregatire din domeniu se datoreaza si slabei pregatiri profesionale a lacatusilor mecanici care au probleme in utilizarea aparaturii de masura si control, in ajustarea reperelor sau in alte activitati de mecanica fina si care cu toate acestea primesc sarcini de intretinere si reparatii ale sistemelor hidraulice care in mod normal pot fi rezolvate doar de specialisti.
Se admite, la nivel european, ca nivelul de pregatire profesionala asigurat de scoala nu spune nimic despre capacitatea unei persoane de a aplica in practica toate sau macar o parte din cunostintele teoretice acumulate.

Pornind de la aceasta situatie, consortiul care se ocupa de proiect a structurat activitatea pe urmatoarele directii:
-Cursuri de perfectionare in domeniul mecanic pentru aducerea la zi a pregatirii profesionale a lacatusilor mecanici
-Cursuri de perfectionare in domeniul hidraulicii la un nivel de baza apropiat nivelului 1 CETOP.
-Cursuri de perfectionare manager al sistemelor de management de mediu
-Cursuri de perfectionare pentru inspector specialitate protectia muncii
-Crearea unor centre de perfectionare in domeniu sistemelor de actionare mecanice hidraulice si pneumatice capabile sa aduca pregatirea lucratorilor la nivel european.
-Activitati de consiliere si orientare prin care personalul lucrator al firmelor sa fie informat despre scopul, utilitatea, nivelul si metodologia de perfectionare profesionala.
-Activitati de prezentare a domeniului, de prezentare a realizarilor nationale si internationale, de realizare a unor schimburi nationale si internationale pe teme legate de domeniul actionarilor hidropneumatice si al pregatirii profesionale, care sa permita participantilor la proiect sa fie conectati la nivelul european.
Proiectul trebuie sa reprezinte un prim pas in stabilirea la nivel national a unui sistem de perfectionare profesionala la nivel european.

Dintre obiectivele principale ale proiectului mentionam:

  • Organizarea, dotarea si functionarea a 4 centre regionale de pregatire profesionala in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii
  • Schimb de experienta pentru 16 cadre de pregatire profesionala (instructori)
  • Furnizare formare profesionala pentru 460 angajati in aplicatii mecanice si hidro-pneumatice.
  • Furnizare formare profesionala pentru 50 angajati in domeniul protectiei muncii (inspector specialitate), respectiv pentru 50 angajati in domeniul managementului de mediu (manager al sistemelor de MM) -cursuri perfectionare
  • Implementare program de Consiliere profesionala si Orientare Profesionala

Prezentare Proiect POSDRU (.pdf)