Achizitii_01

Data.02.03.2012

ANUNT
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE achizitii Echipamente. Material didactic – piese sectionate pentru instruire practica”, CPV 80520000-5 – Echipamente de pregatire

In atentia operatorilor economici interesati:

Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumaticadin Romania FLUIDAS deruleaza proiectul: “Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, in cadrul ctr POSDRU/81/3.2/S/47649.
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia de Echipamente. Material didactic – piese sectionate pentru instruire practica.
Daca sunteti interesati, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra pentru produsele de tipul celor solicitate, avand in vedere specificatiile tehnice de mai jos .
Scurta descriere a obiectului de achizitie(Specificatii/Cerinte tehnice)

Tipul procedurii: PROCEDURA COMPETITIVACriteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei câstigatoare este pretul cel mai scazut în conditiile respectarii cerintelor tehnice.

Adresa achizitorului: Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica din Romania FLUIDAS, CUI 18005850, strada Cutitul de Argint, nr. 14, sector 4, localitate Bucuresti ,cod postal: 040558, telefon – 0213363991, fax – 0213373040, e-mail: fluidas@fluidas.ro
adresa internet: www.fluidas.ro
Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va invitam sa ne contactati la adresa achizitorului, persoana de contact Neacsu Magdalena sau prin e-mail la adresa: neacsu.ihp@fluidas.ro

Documentatia pentru ofertanti: se poate ridica gratuit de luni pana joi, intre orele 10:00 – 16:00, iar vinerea intre orele 10:00 – 13:00 de la sediul achizitorului, în baza unui formular de Solicitare documentatie , disponibil la sediul achizitorului sau pe site-ul www.fluidas.ro

descarca formularul de Solicitare documentatie.doc

descarca formularul de Solicitare documentatie.pdf

Termen limita pentru primirea ofertelor: 23.03.2012 ora limita 11:00.