Achizitii_02

Data.06.04.2012

ANUNT PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE
Servicii de catering – CPV 55520000-1

1. Scurta descriere a obiectului contractului: Servicii de catering pentru participantii la cursuri si evenimente desfasurate in Bucuresti in perioada aprilie 2012 – martie 2013, conform specificatiilor tehnice din documentatia pentru ofertanti.

2. Surse de finantare: Achizitia se realizeaza în cadrul proiectului “Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, POSDRU/81/3.2/S/47649. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeste in oameni!”

3. Adresa achizitorului: Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica din Romania FLUIDAS, CIF 18005850, strada Cutitul de Argint, nr. 14, sector 4, localitate Bucuresti, cod postal: 040558, telefon – 0213363991, fax – 0213373040, e-mail: fluidas@fluidas.roadresa internet: www.fluidas.ro.

4. Conditii de participare – conform documentatiei pentru ofertanti

5. Procedura pentru efectuarea achizitiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

6. Criteriul aplicat: Pretul cel mai scazut

7. Conditii de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia pentru ofertanti se poate ridica gratuit de luni pana joi, intre orele 10:00 – 16:00, iar vinerea intre orele 10:00 – 13:00 de la sediul achizitorului, în baza unui formular de Solicitare documentatie , disponibil la sediul achizitorului sau pe site-ul www.fluidas.ro
Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va invitam sa ne contactati la adresa achizitorului, persoana de contact Neacsu Magdalena sau prin e-mail la adresa: neacsu.ihp@fluidas.ro

8. Termen limita pentru primirea ofertelor: 18.04.2012 ora 11:00.

9. Conditii de deschidere a ofertelor:
Data: 18.04.2012 ora 12:00

Locul: sediul Asociatiei Profesionale de Hidraulica si Pneumatica din Romania FLUIDAS, Str Cutitul de Argint, nr. 14, sector 4,Bucuresti.

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da; reprezentanti imputerniciti ai firmelor ofertante.

POSDRU – Achizitii