Achizitii_03

Data 23.04.2012

 

ANUNT DE ATRIBUIRE
a Contractului de Achizitie Servicii Catering
cod CPV 55520000-1 pentru participantii la cursuri si evenimente in cadrul proiectului “Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, POSDRU/81/3.2/S/47649.

I. ACHIZITOR

Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica din Romania FLUIDAS, CIF 18005850, strada Cutitul de Argint, nr. 14, sector 4, localitate Bucuresti, cod postal: 040558, telefon – 0213363991, fax – 0213373040, e-mail: fluidas@fluidas.ro adresa internet: www.fluidas.ro.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de achizitie servicii catering- pentru participantii la cursuri si evenimente in cadrul proiectului “Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, POSDRU/81/3.2/S/47649.
II.2) Obiectul contractului: Prestari servicii catering
II.3) Tip contract: Servicii
II.4) cod CPV 55520000-1
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”
II.6) Procedura: Procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei desfasurata conform instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013
II.7) Data anuntului: 23.04.2012

III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Numar de oferte valabile primite: 1
III.2) Câstigator: S.C. ELAMI CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Dumitrache Banu, nr. 25, parter, camera 1, CUI 18185300, Nr. de ordine la registrul comertului J40/20312/05.12.2005
III.3) Pretul contractului (fara TVA): 47.430 LEI