Achizitii_04

Data 02.04.2012

 

ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie “ Echipamente. Material didactic – piese sectionate pentru instruire practica” cod CPV 80520000-5 pentru cursuri in cadrul proiectului “Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, POSDRU/81/3.2/S/47649.

I. ACHIZITOR

Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica din Romania FLUIDAS, CIF 18005850, strada Cutitul de Argint, nr. 14, sector 4, localitate Bucuresti, cod postal: 040558, telefon – 0213363991, fax – 0213373040, e-mail: fluidas@fluidas.ro adresa internet: www.fluidas.ro.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract: Contract de achizitie “Echipamente. Material didactic – piese sectionate pentru instruire practica” pentru cursuri in cadrul proiectului “Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, POSDRU/81/3.2/S/47649.
II.2) Obiectul contractului: Furnizarea de “Echipamente. Material didactic – piese sectionate pentru instruire practica”
II.3) Tip contract: Furnizare
II.4) cod CPV 80520000-5
II.5) Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”
II.6) Procedura: COMPETITIVA – desfasurata conform instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 – 2013
II.7) Data anuntului: 02.04.2012

III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

III.1) Numar de oferte valabile primite: 1
III.2) Câstigator: S.C. VIG INDUSTRIAL SRL Focsani, cu sediul in FOCSANI, Str. Republicii, nr. 95, CUI RO 13843456, Nr. de ordine la registrul comertului J39/132/2001
III.3) Pretul contractului (fara TVA): 96.000 LEI