POSDRU_Cursuri

Proiect POSDRU/81/3.2/S/47649

“Curs CETOP” – pregatire profesionala in domeniile hidraulicii si pneumaticii

Cursul se va organiza la sediul Asociatiei Profesionale de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” din Bucuresti, in perioada 08.04 – 19.04. 2013, 8 ore / zi 

Numarul de participanti este limitat la 20 locuri.

Taxa de participareGRATUITA

In urma frecventarii cursurilor se acorda, de catre Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” un CERTIFICAT DE PARTICIPARE, iar la evaluarea finala se acorda, un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, pentru cei care indeplinesc baremul.

DESCARCA PROGRAMA


In cadrul proiectului “Pregatirea specialistilor in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in scopul promovarii adaptabilitatii si cresterii competitivitatii”, co-finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3: “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Asociatia FLUIDAS – partener in cadrul proiectului, organizeaza urmatoarele cursuri:

  • Curs de Hidraulica si Pneumatica – nivel baza
  • Curs de Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale – Cursul este autorizat ANC (CNFPA)
  • Curs de Manager al sistemelor de management de mediu – Cursul este autorizat ANC (CNFPA)

Cursul de “Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale”

Cursul se va organiza la sediul Asociatiei Profesionale de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” din Bucuresti

CURSUL ESTE AUTORIZAT ANC (CNFPA)

PROGRAMA:

1.1 LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
– Legea securitatii si sanatatii in munca, NSSM si in domeniul situatiilor de urgenta
– Regulamentul de ordine interioara (RIN)
– Fisa postului
– Plan prevenire si protectie, proceduri interne specifice locului de munca
– Tematica instruirii

1.2 PROTECTIEI MEDIULUI-PROCEDURI DE CALITATE
– Legea protectiei mediului
– Norme de protectiei mediului
– Fisa postului
– Plan prevenire si protectie, proceduri interne specifice locului de munca
– Tematica instruirii

1.3 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA – INTRETINEREA, DIAGNOSTICAREA SI REMEDIEREA DEFECTIUNILOR
– Particularitatile locului de munca sunt identificate cu atentie. Aprovizionarea locului de munca cu SDV-urile necesare
– Verificarea utilajelor si echipamentelor de lucru. Deseurile rezultate din activitatile zilnice sunt recuperate cu rigurozitate.
– Verificarea starii echipamentului de lucru
– Echipamentul de lucru este oprit cu promptitudine daca se constata o stare de functionare necorespunzatoare
– Procedurile de intretinere sunt aplicate cu responsabilitate si atentie
– Informarea asupra deteriorarii/defectarii echipamentului de lucru se realizeaza cu promptitudine
– Comunicarea informatiilor privind starea echipamentului se face pe cale orala sau scrisa, catre persoanele abilitate
– Etapele principale de lucru sunt identificate cu atentie si responsabilitate
– Utilizarea dispozitivelor, instrumentelor, tehnicilor si metodelor specifice de masurare
– Cauzele provocatoare de defecte sunt identificate conform procedurilor de lucru
– Raportul de mentenanta este completat cu atentie, conform politicii societatii si procedurilor interne
– Lucrarile de intretinere curenta sunt efectuate conform procedurilor de mentenanta

La final, fiecare cursant va primi un certificat de absolvire- ANC (CNFPA) recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei.


“Curs de hidraulica si pneumatica”

Cursul se va organiza la sediul Asociatiei Profesionale de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” din Bucuresti, in perioada 22.10 – 02.11. 2012, 8 ore / zi

Numarul de participanti este limitat la 20 locuri.

Taxa de participareGRATUITA

In urma frecventarii cursurilor se acorda, de catre Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” un CERTIFICAT DE PARTICIPARE, iar la evaluarea finala se acorda, un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, pentru cei care indeplinesc baremul.

DESCARCA PROGRAMA


“Curs de hidraulica si pneumatica”

Cursul se va organiza la sediul Asociatiei Profesionale de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” din Bucuresti, in perioada 18 – 29 Iunie 2012, 8 ore / zi

Numarul de participanti este limitat la 20 locuri.

Taxa de participareGRATUITA

In urma frecventarii cursurilor se acorda, de catre Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” un CERTIFICAT DE PARTICIPARE, iar la evaluarea finala se acorda, un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, pentru cei care indeplinesc baremul.

DESCARCA PROGRAMA


Curs de “Manager al Sistemelor de Management al Mediului”

Cursul se va organiza la sediul Asociatiei Profesionale de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” din Bucuresti, in perioada 21 Mai – 01 Iunie 2012, 8 ore / zi

CURSUL ESTE AUTORIZAT ANC (CNFPA)

PROGRAMA:

1.1 LEGISLATIA DE MEDIU ACTUALA
Principiile si obiectivele strategice in domeniul protectiei mediului
Armonizarea legislatiei din Romania cu legislatia Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului
Implementarea Directivelor UE in domeniul industrial
Programe de finantare ale UE in domeniul protectiei mediului in Romania
Rolul si importanta protectiei mediului in activitatile economico-sociale

1.2 PREZENTAREA GENERALA A CERINTELOR ISO 14001/1996 SI MODIFICARILOR INTRODUSE PRIN REACTUALIZAREA DIN 2005
Definitii si descriere clauze din standard
Prezentarea sistemului international de acreditare si a Codului deontologic
Evolutia tipurilor de Sisteme de Management de Mediu
Clauze standard cu exemplificari: politica de mediu aspecte legale, aspecte semnificative, obiective, tinte si programe
Prezentarea sistemului international de acreditare si a Codului deontologic

1.3 TIPURI DE AUDIT
Principii de auditare
Comportament etic
Prezentare corecta
Responsabilitate profesionala
Independenta
Abordare bazata pe dovezi

1.4 MUNCA IN ECHIPA
Componenta echipei
Rolurile membrilor echipei
Obiectivul echipei
Raporturile ierarhice si functionale in cadrul echipei
Structura organizatorica si regulamentul intern al unitatii

1.5 TEHNICI DE COMUNICARE
Mijloace de comunicare
Flux comunicational
Categorii de informatii de comunicat
Modalitati de comunicare adaptate situatiilor date
Situatii in care transmiterea informatiilor este obligatorie
Limbajul specializat specific domeniului

1.6 PROIECTAREA SI GESTIONAREA SMM (CONTINUT MANUAL DE PROCEDURA SMM)
Programe de mediu (coordonarea elaborari si indeplinirea acestora)
Structura si responsabilitati
Instruire, competente
Rolul managerului de mediu in indeplinirea clauzei 4.6 din standardul ISO 14001
Organizarea si planificarea activitatii departamentului si echipei de mediu din organizatie
Evaluare si autoevaluare

1.7 COMPETENTELE SI METODELE DE EVALUARE A AUDITORILOR
Aptitudini personale
Cunostinte si abilitati
Studii, experienta profesionala, instruire ca auditor si experienta de audit
Mentinerea si imbunatatirea competentei

La final, fiecare cursant va primi un certificat de absolvire- ANC (CNFPA) recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei.


“Curs de hidraulica si pneumatica”

Cursul se va organiza la sediul Asociatiei Profesionale de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” din Bucuresti, in perioada 23 Aprilie – 11 Mai 2012, 8 ore / zi ; cursul se desfasoara in doua etape:

I – 23.04 – 11.05 2012

II – 07.05 – 11.05 2012

Grupul tinta fiind reprezentat din persoane angajate in domeniile:

  • mecanic,
  • actionari hidraulice si pneumatice,
  • constructii de masini,
  • instalatii

Nivelul de pregatire: baza
Numarul de participanti este limitat la 15 locuri.

Taxa de participareGRATUITA

In urma frecventarii cursurilor se acorda, de catre Asociatia Profesionala de Hidraulica si Pneumatica “FLUIDAS” un CERTIFICAT DE PARTICIPARE, iar la evaluarea finala se acorda, un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, pentru cei care indeplinesc baremul.

DESCARCA PROGRAMA

Proiect POSDRU/81/3.2/S/47649