POSDRU_Documente necesare

Proiect POSDRU/81/3.2/S/47649

Documentele necesare inscrierii sunt urmatoarele:

  • adeverinta salariat sau orice alt document doveditor al statutului de angajat
  • act de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate – dupa caz)
  • certificat de nastere
  • certificat de casatorie (dupa caz)
  • diploma de studii sau adeverinta, in functie de programul de formare profesionala ales
  • adeverinta de la medicul de familie
  • formular grup tinta (formular tip) – se va completa la sediul Asociatiei FLUIDAS
  • declaratie pe propria raspundere (formular tip) – se va completa la sediul Asociatiei FLUIDAS

Proiect POSDRU/81/3.2/S/47649